Tuesday, 19 March 2013

Soal Selidik Sarana Ibu bapa

Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperkenalkan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah sebagai inisiatif kebangsaan untuk meningkatkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta membantu kejayaan murid. Penglibatansemua pihak ini mampu mengubah sistem pendidikan negara ke arah kecemerlangan dan kemenjadian murid seperti yang diharapkan dalam Falsafah Pendidikan Negara.

Sehubungan itu, pihak sekolah telah mengeluarkan satu soal selidik ini kepada ibu bapa. Pihak sekolah memohon agar ibu bapa/penjaga dapat melengkapkan Lampiran A dan Lampiran B dan mengembalikannya kepada pihak sekolah pada 23 Mac 2013 iaitu semasa Mesyuarat Agung PIBG sekolah. Kerjasama anda sangat diharapkan dan untuk itu diucapkan ribuan terima kasih.

No comments:

Post a Comment